Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

05 Srp 2017

Veliki vodič kroz inovirani zakon o fiskalizaciji: ePorezna – korak dalje od aplikacija

Izvor: lider.media · Autor: Lider  

Veliki vodič kroz inovirani zakon o fiskalizaciji: ePorezna – korak dalje od aplikacija

Prvog dana srpnja u Hrvatskoj je na snagu stupio inovirani zakon kojim se uređuje postupak fiskalizacije u prometu s gotovinom, čime tema fiskalizacije ponovno postaje aktualna.

Zakoni o fiskalizaciji kao zakoni koji uređuju rad s blagajnama i porezom na dodanu vrijednost pojavljuju se prvi put u Italiji i Poljskoj potkraj 80-ih godina. Iz tih istih zakona ubrzo se razvija i sam postupak fiskalizacije putem fiskalnih printera koji su s pomoću interne memorije mogli pohranjivati podatke o poslovanju i obveznici su bili dužni ispisati sve račune upravo putem fiskalnih pisača. Taj sustav fiskalizacije još je najrasprostranjeniji na području Europe (Italija, Švedska, Španjolska, Francuska i dr.), posebice među istočnoeuropskim zemljama (npr. Grčka, Makedonija, Crna Gora, Mađarska, Albanija i dr.). Zakonima o fiskalizaciji određuje se postupak fiskalizacije u prometu gotovinom, točno se definiraju obveznici fiskalizacije i određuje način nadzora nad provedbom zakona. Sam postupak fiskalizacije u prometu gotovinom definira se kao skup mjera koje su dužni provesti obveznici fiskalizacije u svrhu nadzora nad gotovinskim prometom.

Manje sive ekonomije
Dopunom Zakona o postupku fiskalizacije u prometu gotovinom RH prelazi s dosadašnjeg načina provođenja fiskalizacije s pomoću za to predodređenih aplikacija na sustav putem programskih rješenja i elektroničkog sustava ePorezna, što pridonosi boljoj kontroli i pravodobnijem prikupljanju podataka.
Projekt fiskalizacije u Hrvatskoj počeo je 2013. radi kontroliranja protoka gotovine te reduciranja udjela sive ekonomije. Činjenicu da je Hr vatska uspješno uvela novi sustav fiskalizacije putem online softverskih rješenja potvrđuje i zanimanje drugih zemalja za preuzimanje i uvođenje sličnih rješenja.

>>>FOTO: Porezna uprava uvježbala 40 inspektora za nadzor e-trgovine

Tako je moguće izdvojiti Sloveniju, koja je uz minimalna odstupanja u cijelosti preslikala hrvatski model provođenja fiskalizacije, a njoj su se pridružilee i Srbija te Češka, koja predstavlja prekretnicu u širenju takvog načina provođenja sustava fiskalizacije na veće države Europske unije. Za sada je obvezu elektroničke fiskalne blagajne uvela Austrija u 2015. , dok se njezino uvođenje očekuje i u Njemačkoj potkraj 2017. godine.

>>>Institut za ePoslovanje: EU gura sustav nadzora PDV-a u realnom vremenu

No Hrvatska u 2017. kreće korak dalje. Dopunom Zakona o postupku fiskalizacije u prometu gotovinom RH prelazi s dosadašnjeg načina provođenja postupka fiskalizacije s pomoću za to predodređenih aplikacija na sustav putem programskih rješenja i elektroničkog sustava ePorezna, što dodatno pridonosi boljoj kontroli i pravodobnijem prikupljanju podataka.

Blagajnički minimum

Inovirani zakon kojim se uređuje postupak fiskalizacije u prometu s gotovinom stupa na snagu 1. srpnja 2017. Taj zakon donosi određene novosti u odnosu na prvotni koji je stupio na snagu 2013. Najveća je novost to što se ukida status malog obveznika fiskalizacije, odnosno uvodi se obveza primjene fiskalne blagajne u poslovanje obrtnika koji dohodak paćaju paušalno, osim onih koji ne obavljaju samostalnu djelatnost, već ostvaruju dohodak od imovine. Što laički govoreći znači da se broj obveznika fiskalizacije proširuje za 10.000 do 20.000.

Obveznikom fiskalizacije prema novom zakonu smatra se fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak te pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je prema odredbama posebnih propisa obveznik ispunjavanja računa za isporuku dobara ili obavljanje usluge.

Djelatnosti koje nisu obuhvaćene fiskalizacijom

Obveznikom fiskalizacije i dalje se ne smatraju oni koji obavljaju neku od sljedećih djelatnosti:
* prodaja karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu u skladu s odlukama jedinica lokalne samouprave te prodaja karata i žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu
* naplata cestarine
* punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima
* prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima
* prodaja proizvoda ili usluga u poštanskom prometu
* zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
* prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata
* pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja
* vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata
* ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba
* provođenje zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Novim zakonom izvan obveze fiskalizacije i dalje je ostavljen niz djelatnosti kao što su prodaja karata u javnom prijevozu, naplata cestarine, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, bankovne usluge, usluge osiguranja itd.

Svi obveznici fiskalizacije dužni su se koristiti programskim rješenjima koja omogućuju provedbu procesa fiskalizacije u skladu s novim zakonom (NN 115/16). Obveznici su također dužni od 1. srpnja dostavljati podatke o poslovnom prostoru te podatke o pružatelju usluge spomenutog programskog rješenja isključivo putem elektroničkog servisa Porezne uprave – ePorezna. Obveznici koji su već dostavili navedene podatke putem aplikacije moraju podatke potvrditi i dopuniti putem servisa ePorezna. Osim općenitih informacija o poslovanju, poslovnom prostoru i partnerima, obveznici su dužni putem servisa ePorezna dostavljati i svaki račun na ovjeru Ministarstvu financija i Poreznoj upravi. Svi ostali obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici ePorezne podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u mjerodavnu ispostavu Porezne uprave.

I naposljetku, propisuje se visina blagajničkog minimuma za fizičke osobe (obrtnici, obveznici poreza na dobit) u skladu s ostalim poduzetnicima ako zadovoljavaju kriterije za veličinu poduzetnika.

Dakle, inoviranim zakonom, ukidanjem statusa malog obveznika fiskalizacije, uvodi se obveza primjene fiskalne blagajne u poslovanje obrtnika koji dohodak plaćaju paušalno. To u praksi znači da se novi obveznici moraju prilagoditi postupku fiskalizacije izdavanja računa tako da ih izdaju putem elektroničkih naplatnih uređaja.

Dodatni troškovi

Prilagodba na novi način poslovanja donosi dodatne izdatke u obliku jednokratnih troškova (nabava potrebnih uređaja) te konstantnih troškova pretplate na fiskalne blagajne koji u prosjeku iznose od 100 do 200 kn mjesečno.

Tko je obveznik fiskalizacije od 1. srpnja 2017.

Obveznikom fiskalizacije prema novom zakonu smatra se:

* fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak
* pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik ispunjavanja računa za isporuku dobara ili obavljanje usluge.

Nadalje, obveznici fiskalizacije dužni su primijeniti programska rješenja koja im omogućuju postupanje prema zakonskim odredbama, a dužni su i dostavljati svoje podatke te svaki izdani račun Poreznoj upravi putem sustava ePorezna. Tim novitetima obveznici iznimno ovise o tehnologiji i internetskim vezama, što dovodi u pitanje pismenost obveznika u navedenim područjima. Javlja se i pitanje dostupnosti internetske veze na svim područjima na kojima se obavljaju djelatnosti unutar kojih je potrebno provoditi postupak fiskalizacije. Osim toga, zakonom se predviđaju i stroge kazne za nepoštovanje odredbi. Naprimjer, kaznom od 30.000 kn do 500.000 kn bit će kažnjeni obveznici koji instaliraju programska rješenja koja nisu kompatibilna s definiranim postupcima provođenja postupka fiskalizacije, zatim za nedostavljanje potpunih podataka o poslovnim prostorima ili ako obveznik izdaje račune koji ne sadržavaju u cijelosti sve zakonom određene potrebne podatke i slično.

Što mora biti na računu

Još jedna od novosti jest i to da nadzor fiskalizacije sada osim Porezne može obavljati i Carinska uprava. Ako se pri nadzoru uoči kršenje zakona, osim novčane kazne, može se izreći i mjera privremene zabrane rada pečaćenjem, najdulje osam dana. Svaki fiskalizirani račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati sljedeće informacije: vrijeme izdavanja računa (sat i minuta), oznaku operatera (osobe) naplatnog uređaja, način plaćanja računa (novčanice, kartica, ček, transakcijski račun ili ostalo), jedinstveni identifikator računa, zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije te broj računa koji mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed po svakom naplatnom uređaju u svakom poslovnom prostoru. Svake kalendarske godine taj slijed počinje od broja 1, a na računu mora biti iskazan u tri dijela. Prvi je numerički broj, drugi je oznaka poslovnog prostora, a treći broj naplatnog uređaja. U svakom slučaju, inovirani Zakon o fiskalizaciji podrazumijeva između 10.000 i 20.000 novih informacijsko-komunikacijskih rješenja koja će mali poduzetnici morati uvesti u poslovanje kako bi zadovoljili nove zakonske obveze.

Informatičke kuće i telekomunikacijski operateri poreznim obveznicima nude tri vrste rješenja fiskalnih blagajni:

1. mini fiskalna fiksna blagajna
2. maksi fiskalna blagajna
3. profesionalna – integrirana fiskalna blagajna

Mini fiskalna blagajna jest samostalni uređaj koji radi putem fiksne internetske veze i primjerenija je onima koji račune izdaju u svojim prostorijama, a čiji je splet usluga i proizvoda manjeg opsega te ne zahtijeva učestale izmjene u asortimanu i cijenama, a ni neke dodatne module kao što je praćenje zaliha ili selektivno formiranje cijena za pojedine skupine potrošača. Stoga su takva rješenja prilagođena za primjenu u odvjetničkim uredima, prevoditeljskim agencijama, frizerskim salonima, kod zlatara i slično. Kod poduzetnika sa složenijim prodajnim asortimanom robe i usluga te kod onih koji imaju potrebu češće izmjenjivati i prilagođavati asortiman i cijene ili koji trebaju dodatne module poput robnog poslovanja ili integriranog skladišta u ponudi je rješenje u obliku maksi fiskalne blagajne. Takva rješenja dostupna su fiksnom ili mobilnom internetskom vezom te se u njima mogu definirati i dodatni elementi za ispis na računu kao što je npr. adresa web-stranice, šifra za bežični internet (Wi-Fi kod), adresa stranice na Facebooku kako bi se dodatno produbila komunikacija s potrošačima ili im se tako pružila dodatna usluga. Takve fiskalne blagajne pogodne su za trgovinska i ugostiteljska poduzeća s ograničenim asortimanom proizvoda i usluga.

Složeniji splet modula

Poduzetnici koji trebaju još veći i složeniji splet modula posegnut će za rješenjem u obliku profesionalne fiskalne blagajne koja će uključivati blagajničke aplikacije i biti integrirana sa specifičnim programskim modulima prilagođenim za obavljanje pojedinih specifičnih djelatnosti kao što su fiskalna blagajna integrirana u aplikacije za frizerski salon ili u program za maloprodajno poslovanje ili blagajna integrirana u ugostiteljsko-turističke programske pakete.

piše izv. prof. dr. sc. BLAŽENKA KNEŽEVIĆ Ekonomski fakultet Zagreb


Komentari članka

Vezani članci

Porezni prihodi u svibnju na polovini prošlogodišnjih

28.05.2020.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izvijestio je u srijedu da su s jučerašnjim danom porezni prihodi u svibnju bili na polovini prošlogodišnjih, dok je vrijednost fiskaliziranih računa oko 18 posto manja u odnosu na isto lanjsko razdo

Zbog golemih potreba za zaduživanjem spremni su oprostiti utajivačima poreza

19.05.2020.

Čelnik banke Intesa Sanpaolo pozvao je na izdanje ‘socijalnih obveznica’ koje bi nudile i imunitet od kaznenog progona ako ih građani kupe novcem s inozemnih računa.

Država pokriva minimalac, poslodavac ostatak. Treba li uplaćivati cijeli bruto? NE!

13.05.2020.

Nakon što je pandemija koronavirusa zaustavila gospodarstvo, a država 'uletila' poduzetnicima s prijeko potrebnom pomoći, otvorila su se nova pitanja i problemi. Naime, država 'pokriva' plaće do iznosa 4000 kuna, a poslodavac razliku do punog iznosa. No,

Prekograničnu online trgovinu strogo nadzirati i oporezovati

20.04.2020.

"Povećanje rasta online trgovine tijekom pandemije koronavirusa stavilo je domaće trgovce u neravnopravan položaj naspram stranih online trgovaca. Naime, velika većina inozemnih online trgovaca koristi hrvatsku internet-domenu te kod kupaca stvara zabludu

Marija Zuber: Kad se ostvaruje pravo na odgodu, a kad na oslobođenje od poreza i doprinosa

15.04.2020.

Iako se može očekivati da će biti još promjena i dodatnog objašnjavanja mjera koje je Vlada donijela da gospodarstvu pomogne prebroditi krizu izazvanu pandemijom, poduzetnici barem nakratko mogu malo lakše disati. Koliko, pokazat će provedba mjera, odnosn

Tag cloud

 1. 2004 članka imaju tag hrvatska
 2. 2048 članka imaju tag turizam
 3. 1569 članka imaju tag financije
 4. 1286 članka imaju tag izvoz
 5. 1065 članka imaju tag svijet
 6. 867 članka imaju tag zapošljavanje
 7. 1010 članka imaju tag trgovina
 8. 1040 članka imaju tag poljoprivreda
 9. 862 članka imaju tag investicije
 10. 948 članka imaju tag ict
 11. 700 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 12. 692 članka imaju tag poduzetništvo
 13. 991 članka imaju tag EU
 14. 888 članka imaju tag industrija
 15. 784 članka imaju tag menadžment
 16. 932 članka imaju tag kriza
 17. 608 članka imaju tag maloprodaja
 18. 567 članka imaju tag marketing
 19. 393 članka imaju tag poticaji
 20. 503 članka imaju tag krediti
 21. 520 članka imaju tag tehnologija
 22. 439 članka imaju tag obrazovanje
 23. 281 članka imaju tag potpore
 24. 363 članka imaju tag hotelijerstvo
 25. 404 članka imaju tag prehrambena industrija
 26. 353 članka imaju tag eu fondovi
 27. 360 članka imaju tag gospodarstvo
 28. 377 članka imaju tag porezi
 29. 439 članka imaju tag banke
 30. 314 članka imaju tag osijek
 31. 384 članka imaju tag hnb
 32. 427 članka imaju tag dzs
 33. 334 članka imaju tag agrokor
 34. 385 članka imaju tag vlada
 35. 301 članka imaju tag opg
 36. 302 članka imaju tag hgk
 37. 346 članka imaju tag energetika
 38. 394 članka imaju tag BDP
 39. 269 članka imaju tag poduzetnici
 40. 348 članka imaju tag recesija