Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

03 Sij 2020

Donosimo plan zakonskih izmjena Ministarstva financija u 2020.

Izvor: lider.media · Autor: Tin Bašić  

Donosimo plan zakonskih izmjena Ministarstva financija u 2020.

Kao i svako ministarstvo, tako i Ministarstvo financija, donosi plan zakonodavnih aktiuvnosti u nekoj godini. Donosima takav jedan plan Sektora za financijski sustav Ministarstva financija.

Zakonska mjera

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (Akcijski plan RH za pridruživanje ERM II i bankovnoj uniji)

Uredbe/Direktive EU

Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija
Uredba (EU) 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010
Promjene koje donose

U cilju postizanja pravne sigurnosti u odnosima s kreditnim institucijama nakon uspostave bliske suradnje Hrvatske narodne banke s Europskom središnjom bankom, ovim su Zakonom precizirane aktivnosti koje poduzimaju pojedina nadzorna tijela u okviru svojih ovlasti, a osobito u upravnim postupcima: izdavanja odobrenja za rad kreditnoj instituciji, izdavanja prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji, izdavanja prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave kreditne institucije i funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije, procjene planova oporavka, nalaganja mjera rane intervencije te izricanja upravnih sankcija.

Ovim zakonskim prijedlogom propisuje se obveza Hrvatskoj narodnoj banci da na temelju podataka koje kreditne institucije dostavljaju za regulatorne potrebe izračunava i objavljuje Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS).

Zakonska mjera

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Akcijski plan RH za pridruživanje ERM II i bankovnoj uniji)

Uredbe/Direktive EU

Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010,
Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)
Promjene koje donose

Cilj Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava je izmijeniti odredbe važećeg Zakona povezane s ovlastima nacionalnih sanacijskih tijela nad kreditnim institucijama i grupama kreditnih institucija za koje sudjelovanjem u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu izravnu odgovornost preuzima Jedinstveni sanacijski odbor, kao i izmijeniti odredbe o sanacijskom fondu zbog objedinjavanja doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond.

Postojeći nacionalni sanacijski fond biti će mjesto gdje se uplaćuju svi doprinosi od subjekata s odobrenjem za rad na području Republike Hrvatske, a dio kojih se nakon toga transferira u jedinstveni sanacijski fond. Odredbama se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 806/2014 u vidu prikupljanja i transferiranja doprinosa institucija u jedinstveni sanacijski fond od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Zakonska mjera

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Akcijski plan RH za pridruživanje ERM II i bankovnoj uniji)

Uredbe/Direktive EU

Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija
Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010
Promjene koje donose

Cilj Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci je omogućiti uspostavu bliske suradnje Europske središnje banke sa Hrvatskom narodnom bankom, kao i ulazak u jedinstveni sanacijski mehanizam te izvršiti dodatno usklađivanje odredbi koje stupaju na snagu danom uvođenja eura kao službene novčane jedinice Republike Hrvatske.

Prijedlogom zakona se predviđa da Hrvatska narodna banka primjenjuje Smjernica (EU) 2016/2249 Europske središnje banke od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2016/34) umjesto Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Središnjim bankama koje nisu članice Eurosustava dana je mogućnost da primjenjuju Smjernicu ESB-a uz nacionalnu valutu, dakle i prije uvođenja eura.

Nadalje, uvodi se mogućnost da kamatna stopa za novčana sredstva koja je Hrvatska narodna banka primila u depozit bude negativna.

Dosadašnji zadatak Hrvatske narodne banke, koji je bio definiran kao pridonošenje stabilnosti financijskog sustava u cjelini, proširen je na način da se isti ostvaruje provođenjem makrobonitetne politike, koju Hrvatska narodna banka provodi djelujući u skladu s pravnim aktima Europske unije, njezinih institucija i tijela. Područje upravljanja međunarodnim pričuvama bi se reguliralo na način da se više ne bi navodili pojedinačni oblici imovine ulaganja i minimalno potrebni kreditni rejtinzi ulaganja, već se međunarodne pričuve definiraju kao svi oblici imovine u stranoj valuti i plemenite kovine.

Uređuje se konsolidacija financijskih izvještaja Hrvatske nardone banke na način da se propisuje konsolidacija financijskih izvještaja društava u kojima Hrvatska narodna banka ima većinski udio u kapitalu, ako su ta društva pojedinačno ili skupno značajna za financijske izvještaje.

Prijedlogom zakona daje se ovlast Hrvatskoj narodnoj banci da vodi postupak za utvrđivanje povrede propisa za čiji je nadzor ili superviziju nadležna, te da uz suglasnost Jedinstvenog sanacijskog odbora donese provedbene akte za primjenu odredaba smjernica Jedinstvenog sanacijskog odbora.

Zakonska mjera

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond (Akcijski plan RH za pridruživanje ERM II i bankovnoj uniji)

Uredbe/Direktive EU

Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond

Promjene koje donose

Akcijski plan Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji uključuje potvrđivanje Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond budući da od datuma uspostave bliske suradnje s Europskom središnjom bankom Republika Hrvatska u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 806/2014 postaje država članica sudionica u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.

Na države članice koje su potpisale Sporazum, a još nisu dio bankovne unije, primjenjivat će se prava i obveze koje proizlaze iz Sporazuma tek kad postanu dio jedinstvenog nadzornog mehanizma i jedinstvenog sanacijskog mehanizma.

Sporazumom je Vijeće Europske unije odlučilo uspostaviti pravila o prijenosu i objedinjavanju doprinosa kreditnih institucija s ciljem osiguravanja najveće moguće razine pravne sigurnosti.

Doprinosi uplaćeni od strane kreditnih institucija, a prikupljeni na nacionalnoj razini prenosit će se u jedinstveni sanacijski fond koji se u početku sastoji od odjeljaka koji pripadaju državama članicama. Odjeljci će se tijekom osam godina postupno objedinjavati u Jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao doseći ciljanu razina od najmanje 1 % iznosa pokrivenih depozita u svim ovlaštenim kreditnim institucijama svih država članica sudionica.

Budući da je Republika Hrvatska započela s poduzimanjem koraka za priključenje europodručju, potrebno je potvrditi navedeni Sporazum kako bi se omogućio prijenos nacionalno prikupljenih sredstava u jedinstveni sanacijski fond.


Komentari članka

Vezani članci

Veliki hotelijeri ostaju bez potpora za hotele s četiri zvjezdice

16.02.2020.

Prema Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja veliki bi hotelijeri ubuduće na potpore mogli računati samo za hotele s pet zvjezdica, što bi moglo usporiti ulaganja u nove hotele. U predloženome Nacrtu sporne su i odredbe kojima se potpore mora

Koliko će Zakon o poljoprivrednom zemljištu donijeti pravde?

27.01.2020.

Novi, već peti Zakon o poljoprivrednom zemljištu za neke je najbolji. Za neke, pak, teško provediv. Općine, naime, imaju diskrecijsko pravo određivanja zemljišnog maksimuma.

Rokovi plaćanja su skraćeni, ali postoji još mnogo problema s cijenama

27.01.2020.

Dosad bez prijava "reketa" za poziciju na polici, a razlog može biti što ga se ne može prijaviti anonimno

Imate firmu? Do 31.12. ste se morali upisati u novi registar, evo što ako niste

06.01.2020.

DO KRAJA prošle godine više od 91 posto obveznika, odnosno preko 155 tisuća, upisalo je podatke u Registar stvarnih vlasnika, a oni koji se nisu upisali morat će objasniti zašto to nisu učinili, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Pogledajte koje (za sada) izmjene poreznih zakona stupaju na snagu od 1. siječnja 2020.

14.11.2019.

Ne bi bilo pošteno priznati da Vlada nije napravila značajnije pomake kod donošenja novih zakonskih izmjena i uvažila (barem djelomično) glas javnosti i ono što je najvažnije od svega glas gospodarstva

Tag cloud

 1. 2005 članka imaju tag hrvatska
 2. 2051 članka imaju tag turizam
 3. 1569 članka imaju tag financije
 4. 1286 članka imaju tag izvoz
 5. 1065 članka imaju tag svijet
 6. 868 članka imaju tag zapošljavanje
 7. 1010 članka imaju tag trgovina
 8. 1040 članka imaju tag poljoprivreda
 9. 862 članka imaju tag investicije
 10. 948 članka imaju tag ict
 11. 707 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 12. 692 članka imaju tag poduzetništvo
 13. 992 članka imaju tag EU
 14. 889 članka imaju tag industrija
 15. 785 članka imaju tag menadžment
 16. 932 članka imaju tag kriza
 17. 608 članka imaju tag maloprodaja
 18. 568 članka imaju tag marketing
 19. 393 članka imaju tag poticaji
 20. 503 članka imaju tag krediti
 21. 520 članka imaju tag tehnologija
 22. 439 članka imaju tag obrazovanje
 23. 281 članka imaju tag potpore
 24. 363 članka imaju tag hotelijerstvo
 25. 357 članka imaju tag eu fondovi
 26. 404 članka imaju tag prehrambena industrija
 27. 360 članka imaju tag gospodarstvo
 28. 378 članka imaju tag porezi
 29. 439 članka imaju tag banke
 30. 314 članka imaju tag osijek
 31. 384 članka imaju tag hnb
 32. 427 članka imaju tag dzs
 33. 334 članka imaju tag agrokor
 34. 305 članka imaju tag opg
 35. 385 članka imaju tag vlada
 36. 302 članka imaju tag hgk
 37. 346 članka imaju tag energetika
 38. 394 članka imaju tag BDP
 39. 269 članka imaju tag poduzetnici
 40. 348 članka imaju tag recesija