Prijava Registracija

Poduzetnički portal · Članak

Veličina slova: a A

27 Pro 2019

Poduzetnici, donosimo sve bitne porezne promjene koje stupaju na snagu 1.1.2020.

Izvor: www.lider.media · Autor: Tin Bašić  

Poduzetnici, donosimo sve bitne porezne promjene koje stupaju na snagu 1.1.2020.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

- zadržana opća stopa od 25%

- proširen obuhvat stope od 13%

​za nositelje fonogramskih prava
za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.),
- povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama na 7,5 mil kn

- izjednačena primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa (zdravstvo, školstvo i sl.) kada iste obavljaju osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti odnosno primjena oslobođenja neovisno o institucijskom obliku pružatelja usluge

- usklađenje s Direktivom Vijeća EU - pojednostavljenje kod premještanja dobara u drugu državu članicu EU; definiranje isporuke s prijevozom kod isporuka u nizu i određivanje PDV ID broja kao materijalnog uvjeta za primjenu oslobođenja.

Primjerice, kako nam poručuju iz Ministarstva kulture, člankom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine; broj 121/19) koji stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, propisano da sePDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13 % na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo. Navedenom izmjenom Zakona o porezu na dodanu vrijednost izjednačit će se stopa PDV-a za usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava te za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo.

Porez na dobit - Zakon o izmjenama i​ dopunama Zakona o porezu na dobit​​

- uveden novi godišnji prag prihoda od 7,5 mil kn za:

primjenu stope od 12%
obvezu utvrđivanja poreza na dobit i vođenja poslovnih knjiga prema računovodstvenim propisima fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu
gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija glede mogućnosti plaćanja poreza na dobit u paušalnom iznosu
- usklađenje s Direktivom Vijeća EU - o uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta: odredbe o izlaznom oporezivanju i rješavanju hibridnih neusklađenosti

- skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave - kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja (okončanje likvidacije, prestanak bez likvidacije i svaki drugi prestanak poslovanja) na 8 dana

- obveza najave radnji koje vode prestanku poslovanja, premještanju u inozemstvo ili u slučaju statusnih promjena – u roku od 30 dana prije pokretanja postupka uz dostavu podataka o poreznom savjetniku ukoliko je uključen u taj postupak

- inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Porez na dohodak - Zakon o​ izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

- povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn

- umanjena porezna obveza za 100% mladima do 25 godina života te za 50% mladima od 26 do 30 godina života za plaću do godišnje osnovice od 360.000,00 kn

- u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja

- proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
- naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisanog neoporezivog iznosa smatraju se drugim dohotkom

- predujam poreza na dohodak od drugog dohotka kojeg ostvaruju učenici i studenti na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga obračunava se na iznos primitka nakon odbitka propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kn i osnovnog osobnog odbitka

- poslodavcima se omogućava uvid u poreznu karticu pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada, a najkasnije do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca

Vezani članci
Iako restoranima pada PDV na hranu na 13 posto, dostavljači će i dalje računati 25 posto
Državni tajnik Zrinušić: Jednom ćemo ipak morati uvesti porez na nekretnine
Zakonski paket četvrtog kruga porezne reforme Vlada poslala u Sabor na drugo čitanje
Ministar Marić udario poreznom reformom na paušalne obrtnike
- poslodavcu/isplatitelju plaće omogućava se uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka bivšeg radnika najkasnije do dana dospjelosti plaće s ciljem administrativnog rasterećenja

- poslodavcu/isplatitelju omogućava se uvid u isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca zbog čega ti radnici više nemaju obvezu podnošenja izjava o primljenim neoporezivim primicima

- izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit

- porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze

- propisana obilježja nesamostalnog rada utvrđivanjem kroz tri kriterija:

kontrola ponašanja
financijska kontrola
odnos među strankama
- uređena obveza samozaduživanja obveznicima poreza na dohodak koji dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuju u paušalnom iznosu, više neće utvrđivati Porezna uprava rješenjem, već će se ista utvrđivati temeljem izvješća

- pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima.

Opći porezni zakon - Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona​​

- proširene odredbe o prividnim pravnim poslovima u dijelu korištenja poreznih pogodnosti s ciljem i svrhom za koju nisu namijenjene – jačanje načela „Sadržaj iznad forme“

- iznimno od posebnih propisa poreznom obvezniku koji dobrovoljno prijavi inozemni primitak radi plaćanja dužnih poreza i doprinosa omogućen nastanak porezne obveze danom prijave inozemnog primitka neovisno kad su primici zaista ostvareni

- u razdoblju od dana smrti poreznog obveznika te sve do izvršnosti rješenja o pravnim sljednicima, ne teče zastara za dug ostavitelja u trenutku smrti

Fiskalizacija - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom​​​

- od 1. travnja 2020. godine uvedena obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično) koji se izdaju prije računa na kojima se navode podaci o plaćanju

- od 1. siječnja 2021. godine uvedena obveza iskazivanja dvodimenzionalnog koda (QR kod) na računu

Poseban porez na motorna vozila - Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o poseb​nom porezu na motorna vozila​​​

- primjena oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe samo pod uvjetom darovanja motornog vozila između bračnih drugova, potomaka i predaka koji čine uspravnu liniju te posvojenika i posvojitelja i da je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj već registrirano na darovatelja.

Administrativna suradnja u području poreza - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza​

- usklađenje s Direktivom Vijeća EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje

- rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima za posrednike je 30 dana od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije i u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet. Obveza podnošenja informacija prvenstveno je određena za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog obveznika.


Komentari članka

Vezani članci

‘Paušalcima‘ s jednim klijentom najpametnije je promijeniti status ili naći još klijenata

15.01.2020.

Prijašnji koncept paušalnog obrta bio je šire postavljen i omogućio većem broju profesionalaca ne samo porezne pogodnosti i veću mobilnost na tržištu rada, nego i daleko jednostavnije računovodstvo, no država se u međuvremenu predomislila i shvatila da ip

Obrtnici, ako ste u 2019. imali prihod manji od 7,5 milijuna kuna, HITNO u Poreznu upravu!

09.01.2020.

Najnovije izmjene brišu dosadašnje uvjete prema kojima je obrtnik već u slučaju ostvarenog primitka većeg od tri milijuna kuna morao postati obveznik poreza na dobit. Sada je to obveza samo ako obrtnik ostvari više od 7,5 milijuna kuna što će velikom broj

Pregled - Hrvatsko gospodarstvo u 2019.

30.12.2019.

Ovu godinu, gospodarski - obilježili su pozitivni makoekonomski pokazatelji, stabilne javne financije, uspješna turistička sezona, ali i brojne teškoće u kojima su se našle nekad velike kompanije

‘Paušalci‘ više neće dobivati rješenje od Porezne uprave

30.12.2019.

Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno više se ne mogu osloniti na plaćanje po rješenju iz Porezne jer takvo rješenje neće niti dobiti.

Na bankomatima će se uskoro moći dizati euri

30.12.2019.

Umjesto kuna, na bankomatima ćemo eure najranije dizati 2023. godine. Postavlja se pitanje koliko će kuna biti jedan euro i kada ćemo na policama trgovina imati cijene i u kunama i u eurima, a mnoge zanima i što će se dogoditi s kunskim kreditima.

Tag cloud

 1. 1963 članka imaju tag hrvatska
 2. 1994 članka imaju tag turizam
 3. 1559 članka imaju tag financije
 4. 1262 članka imaju tag izvoz
 5. 858 članka imaju tag zapošljavanje
 6. 1008 članka imaju tag svijet
 7. 989 članka imaju tag trgovina
 8. 1021 članka imaju tag poljoprivreda
 9. 851 članka imaju tag investicije
 10. 929 članka imaju tag ict
 11. 688 članka imaju tag poduzetništvo
 12. 977 članka imaju tag EU
 13. 867 članka imaju tag industrija
 14. 610 članka imaju tag malo i srednje poduzetništvo
 15. 774 članka imaju tag menadžment
 16. 923 članka imaju tag kriza
 17. 594 članka imaju tag maloprodaja
 18. 556 članka imaju tag marketing
 19. 495 članka imaju tag krediti
 20. 513 članka imaju tag tehnologija
 21. 379 članka imaju tag poticaji
 22. 433 članka imaju tag obrazovanje
 23. 401 članka imaju tag prehrambena industrija
 24. 267 članka imaju tag potpore
 25. 349 članka imaju tag eu fondovi
 26. 354 članka imaju tag hotelijerstvo
 27. 439 članka imaju tag banke
 28. 354 članka imaju tag gospodarstvo
 29. 381 članka imaju tag hnb
 30. 425 članka imaju tag dzs
 31. 309 članka imaju tag osijek
 32. 334 članka imaju tag agrokor
 33. 363 članka imaju tag porezi
 34. 300 članka imaju tag hgk
 35. 380 članka imaju tag vlada
 36. 346 članka imaju tag energetika
 37. 269 članka imaju tag poduzetnici
 38. 383 članka imaju tag BDP
 39. 341 članka imaju tag recesija
 40. 276 članka imaju tag opg